THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 7

  17/04/2017

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 7

(The 7th Vietnam Conference on Pathology and Cytology)

 

Thưa Quý đồng nghiệp !

Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam sẽ tổ chức HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 7 (The 7th Vietnam Conference on Pathology and Cytology), vào ngày 10 tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội.

Trong Hội thảo lần này sẽ có các bài tổng quan và nghiên cứu về Giải phẫu bệnh, Tế bào bệnh học và các chuyên ngành có liên quan như Ung bướu, Phụ khoa, Niệu khoa, Phẫu thuật thần kinh, Huyết học, Nội Tiêu hóa, Ngoại Tiêu hoá, Gan mật, Chẩn đoán hình ảnh, Sinh học phân tử… nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán, tiên lượng và điều trị bệnh.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham gia báo cáo khoa học dưới hai hình thức: báo cáo miệng hoặc poster.

Tất cả các bài nghiên cứu với nội dung tốt và được viết đúng quy cách sẽ được đăng trong tạp chí Y học Việt Nam, Số đặc biệt (Chuyên đề Hội thảo khoa học Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam lần thứ 7).

Yêu cầu:

- Tên (các) tác giả: Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, chức danh, nơi công tác, thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại và email của tác giả chịu chịu trách nhiệm chính.

- Nơi tiến hành công trình nghiên cứu, nơi công trình nghiên cứu đã được trình bày, báo cáo.

- Cấu trúc của bài cần ngắn gọn, cỡ chữ 14 - Times New Roman - không qúa 7 trang khổ A4 (Lề trên cách 2.5cm, dưới 2cm và cách phải, trái mỗi bên 2cm).

* Cách trình bày bài đăng báo như sau:

Bản thảo được đánh máy vi tính trên giấy khổ A4 (21 x 29,5 cm), dùng font Unicode và gửi kèm theo file mềm.

- Tên đề tài: Rõ ràng, ngắn gọn, chữ in hoa (tiếng Việt và tiếng Anh).

Bên dưới ghi họ tên, học hàm, học vị, của tác giả, chức danh, cơ quan công tác, nơi tác giả công tác, số điện thoại và địa chỉ email của người chịu trách nhiệm chính.

- Tóm tắt: Nêu những điểm quan trọng nhất của bài viết, gồm các mục: Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp, kết quả và bàn luận, kết luận. Phần tóm tắt được trình bày trước bài viết chính bằng hai thứ tiếng Việt và Anh, không quá 250 từ.

- Đặt vấn đề: Trình bày hiện trạng của vấn đề nghiên cứu, cuối phần đặt vấn đề là mục tiêu nghiên cứu.

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Trong phần này cần nêu rõ: tiêu chuẩn chọn và loại trừ đối tượng nghiên cứu và nhóm chứng (nếu có). Các xét nghiệm cận lâm sàng đã được sử dụng; phương pháp nghiên cứu, đánh giá và xử lý thống kê được áp dụng v.v...

- Kết quả: Trình bày các kết quả đã thu được từ công trình nghiên cứu qua các bảng, biểu đồ, ảnh...

- Bàn luận: Nêu nhận xét của tác giả, so sánh kết quả nghiên cứu trong bài với những nhận định của các tác giả khác, bắt buộc phải có trích dẫn số tài liệu tham khảo được liệt kê trong bài viết.

- Kết luận: Trình bày các kết luận liên quan đến mục tiêu nghiên cứu.

- Hình ảnh và biểu đồ: Nên hạn chế biểu đồ, chỉ trình bày biểu đồ khi không thể trình bày dạng bảng. Các ảnh vi thể, cần ghi rõ độ phóng đại, phương pháp nhuộm.

- Tài liệu tham khảo: Không quá 7 tài liệu. Tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau. Các tài liệu tiếng Việt xếp theo thứ tự ABC dựa vào tên tác giả; các tài liệu tiếng nước ngoài cũng xếp theo thứ tự ABC nhưng dựa vào họ của tác giả.

+ Tài liệu tham khảo lấy từ tạp chí được trình bày như sau: Họ, tên tác giả (năm). Tên bài. Tên tạp chí, tập, số: số trang đầu - cuối. Thí dụ: VOLPÉ R. (1987). Immunoregulation in autoimmune thyroid disease. The New England Journal of Medicine, 316, 5: 44-46

+ Tài liệu tham khảo lấy từ sách được trình bày như sau: Họ tên tác giả (năm). Tên bài. In: Họ tên người chủ biên. Tên của quyển sách, bộ sách số mấy nếu có, ấn bản lần thứ mấy, trang đầu - cuối. Nhà xuất bản, thành phố nơi xuất bản. Thí dụ: GOLDSTEIN JL, BROWN MS (1994). Genetic aspects of disease. In: Isselbacher KJ, Braunwald E (eds). Harrison ‘s Principle of Internal Medicine, Vol. 1, 13th edition. McGraw- Hill, Inc., International edition, New York. pp. 339-349.

* Cảm ơn (nếu cần): Trình bày ngắn gọn ở phần cuối bài, trước phần tài liệu tham khảo.

Đăng ký tham dự Hội thảo và báo cáo (tên đề tài và tên tác giả) kèm theo số điện thoại liên lạc trước ngày 15/7/2017

Gửi toàn văn các bài đăng báo chậm nhất là ngày 15/9/2017.

Gửi file Powerpoint bài báo cáo chậm nhất là ngày 30/11/2017.

Địa chỉ gửi bài: - PGS.TS. Trịnh Tuấn Dũng - Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam, Chủ tịch Hội thảo. Địa chỉ: Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện TƯQĐ 108 - Số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. ĐT: 0913248801, Email: trinhtuandung108@gmail.com

- PGS.TS. Lê Trung Thọ - Bộ môn Giải phẫu bệnh - Đại học Y Hà Nội, Tổng Thư ký Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam. Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0983042328, Email: dr_trungtho@yahoo.com

Kính mong Quý đồng nghiệp tham gia đông đủ.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI THẢO

(Đã ký)

PGS.TS. Trịnh Tuấn Dũng

(Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam)

Bình luận

Tin tức mới

Vinashine
Vanban