ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM

  23/04/2018

Phiếu đăng ký tham dự

Hội thảo khoa học

Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam lần thứ VIII

Địa điểm: Bệnh viện TƯQĐ 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, HN

Thời gian: Ngày 5-6/10/2018

Bình luận
Vinashine
Vanban